Είναι αποτελεσματικό το Jinx Candle; Ποιες είναι οι απόψεις και τα σχόλια;

Τα κεριά από μοναχούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως φυλαχτά και ταλαντεύματα για χιλιάδες χρόνια. Στην πραγματικότητα, πιστεύεται ότι οι άνθρωποι πίστευαν στον μαγικό κόσμο πριν αρχίσουν…